Firsthouse piedāvā veikt elektriskos mērījumus Jūsu būvobjektā, lai nodotu māju ekspluatācijā.

Piedāvājam veikt:

  1. Izolācijas pretestības mērijumus līdz 1000V
  2. Cilpas "Fāze-Nulle" mērijumi,
  3. Termo mērījumi izmantojot termokameru,
  4. Zemējuma pretestības mērijumi,

Firsthouse sagatavos būvvaldei nepieciešamos elektrisko mērījumu dokumentus ēkas nodošanai ekspluatācijā.


Izolācijas pretestības mērījumi

Veicot ēkas būvniecību, elektrības kabeļi parasti ir iebūvēti sienas konstrukcijās, būvniecības rezultātā iespējams šos kabeļus ir bojāt, tas var notikt skrūvējot sienā skrūvi ar dībeli, uz kuras pakārt gleznu vai arī veicot virtuves skapīšu vai citu mēbeli stiprināšanu pie sienas. Parasti, labākajā gadījumā tiek pārurbts kabelis un šis kabelis vairs nevada elektrību, tas tiek konstatēts, ka attiecīgais atzars no sadales līdz rozetei/slēdžiem vairs nestrādā, sliktākajā gadījumā kabelis tik bojāts, bet tik un tā tas joprojām darbojas. Šādas problēmas var tiešām rasties, kaut vai skrūvējot ģipškartonu pie metāla profiliem. Reti lietojot šo atzaru problēmas tā arī var neuzrādīties, taču noslogojot var rasties īssavienojums vai svilšana, finālā tas var novest līdz ugunsgrēkam. Lai šādas problēmas nebūtu Firsthouse elektriķi veic pārbaudi, kas nepieciešama gan ēku nododot ekspluatācijā, gan profilaktiski ir pēc 10 gadiem, kā to nosaka likumdošana.

Cilpas "Fāze-nulle" mērījumi

Vai ir bijusi pārliecība, ka elektriķa saliktie drošinātāji elektrības skapī ir atbilstoši un reaģēs pareizi. Tie var nenostrādāt pareizi, vai arī to parametri nav atbilstoši. Šos mērījumus arī nepieciešams veikt, lai ēku būtu iespējams nodot ekspluatācijā. 

Noskaidro cenu

Darbu izmaksas tiek aprēķinātas individuāli, lai precīzāk būtu iespējams sagatavot Jums cenu piedāvājumu esam sagatavojuši Jums pieteikuma formu, kas ir jāaizpilda.

Megaommetrs 
Cilpas fāze nulle pretestības testeris  

Zemējuma pretestības testeris

Termokamera0

 .